PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane klientów są przetwarzane przez  Aleksandrę Olszewską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Olszewska Fotografia, z siedzibą przy ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 99/43, 41-933 Bytom,
NIP 6262796629, REGON 369896111.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda klienta, a dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, a po tym czasie mogą być w ograniczonym zakresie przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy o wykonanie oferowanych przeze mnie usług.
ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Aleksandra Olszewska Fotografia obejmuje:
- informacje konieczne do sporządzenia umowy (imię, nazwisko, adres, pesel, numer dokumentu tożsamości)
- informacje konieczne do kontaktu (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu)
- informacje konieczne do realizacji usługi (wizerunek na wykonanych przeze mnie zdjęciach)
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz że dane osobowe mogą być udostępniane jedynie organom państwowym lub samorządowym bądź innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Klient ma prawo do wniesienia skargi w razie uznania, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych i jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandrą Olszewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Olszewska Fotografia z siedzibą przy ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 99/43, 41-933 Bytom, NIP 6262796629, REGON 369896111.

Możesz skontaktować się ze mną poprzez e-mail olszewska.aleksandra@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.​​​​​​​
Back to Top